Go to Top

Ole Glarkrog

Ole Glarkrog

Baggrund:

Jeg bor i Løkken i Nordjylland.

Jeg er uddannet plejer fra Nordvang i Glostrup i 1973. Jeg har arbejdet inden for psykiatrien

i 20 år, mest med unge mennesker med forskellige diagnoser. Jeg har sideløbende med mit

job, haft børn i familiepleje fra 1988 – 1993. Fra 1993 – 1998 var jeg professionel familieplejer.

Jeg har desuden arbejdet med børn og unge mennesker på institution. Siden 1998 har jeg

været forstander for en børneinstitution for børn med svære sociale-, adfærdsmæssige –

og følelsesmæssige vanskeligheder. I mit arbejde har jeg stået for kontakt og samtaler med

forældrene og desuden samtaler med børnene og de unge.

2004 – 2007

Uddannet gestaltpsykoterapeut

Efteruddannelse i neuropædagogik

2007 – 2010

Uddannet Korttidsdynamisk psykoterapeut

2011

Kursus i sorg og kriser v/Marianne Davidsen Nielsen

2011 – 2014

Varig Forandring – Efteruddannelse for erfarne terapeuter